INBJUDAN! BIDRA MED DINA INSIKTER. VI BJUDER PÅ FIKA OCH FILMKONSERT

Hur upplever du din stadsdel och vilken bild har du och andra av Bäckby?
Vilka förutsättningar och möjligheter finns det och vilka saknas för att människor ska kunna mötas och trivas tillsammans. Vad gör att man besöker andra stadsdelar? Och hur kan vi tillsammans bidra till att våra stadsdelar lever och utvecklas!

Kom och prata med oss om hur en plats behöver formas för att göra skillnad.
Dina synpunkter och engagemang behövs och kan göra nytta.
Dialogen kommer att ligga till grund för en kartläggning av Västerås samtliga stadsdelar och en särskild behovsanalys och handlingsplan för som bidrar till Bäckbys vision.

Vi bjuder på fika och filmkonserten Dina Grannar med Nils Berg Cinemascope.
En dokumentärfilm om de boende i olika delar av Västerås. Filmen visades på Göteborgs Filmestival 2018.

DAG: 24 oktober
TID: kl 17–20
PLATS: Restaurang Koppar, Kopparlunden.

Du är välkommen att anmäla dig och din familj, vänner och grannar!

ANMÄL DIG HÄR
2018-10-14T15:11:11+02:00 Evenemang, På gång|